Ingrid gikk ni mil for folkehelsa og fikk premie

foto