«Hvis du som huseier har trær ut mot veg, fortau eller gang- og sykkelvei, må greinene ikke henge lavere enn fem meter over vegbanen», skriver kommunen på sin hjemmeside.

Og minner med det at huseiere er ansvarlig for å fjerne greiner som faller ned på fortau og er til hinder for myke trafikanter.

Vågan kommune har startet opp et arbeid med å kartlegge områder med behov for tiltak, enten det er beskjæring av trær eller bedring av siktlinjer i kryss.

Etter hvert vil kommunen ta kontakt med huseiere der tiltak er nødvendig. Samtidig ber de alle om å se over egen eiendom og eventuelt selv ta saken i egne hender dersom det er behov for beskjæring eller trefelling.