Hadde 73 millioner mindre i overskudd enn i 2021

foto