Bakgrunnen for anmeldelsen lå til grunn fordi personen mente at straffesaken var henlagt på feilaktig grunnlag som følge av kameraderiskap. Dette skriver Spesialenheten for politisaker på sine nettsider.

I deres vurdering av saken, skriver Spesialenheten at det ikke ble iverksatt etterforskning da det ikke var sannsynlig at ansatte i politiet og påtalemyndigheten hadde opptrådt straffbart. Saken ble henlagt uten etterforsking.