Må ha tilgang på flere ressurser for å fikse sjøkabelen