Under hovedutvalg for miljø, plan og næring (MPN) ble det besluttet at denne saken skal utsettes til høste. Grunnen til det er at MPN ønsker å gjennomføre et folkemøte i Henningsvær tidlig høst 2022, som kommunedirektør Tommy Stensvik skal gjennomføre.

– Hensikten med møtet er å høre med alle som ønsker å fremme sitt syn hva man tenker om bygge og deleforbud, samt behov for regulering, står det i sakspapirene.

Mer styring av arealbruken

Bakgrunnen for forslaget om midlertidig forbud mot tiltak kommer av et politisk ønske om mer styring av arealbruken i Heimsundet i Henningsvær.

Dagens reguleringsplan er fra 2008. Den åpner for en veldig fleksibel utvikling av arealene.

– For å unngå at det i nær fremtid søkes om og gjennomføres tiltak som kan komme i konflikt med føringene i den fremtidige områdereguleringen, ønsker Vågan kommune å nedlegge et midlertidig forbud mot tiltak innenfor deler av gjeldende reguleringsplan for Henningsvær.

Noe midlertidig forbud ble ikke vedtatt, men hele saken ble derimot utsatt til høsten.