Politiet opplyser til VOL at de klokken 18:42 søndag kveld fikk melding om at en person var savnet fra en privat adresse i Vesterålen.

– Personen ble samme kveld gjort rede for og det fremkom opplysninger om at vedkommende skulle ha vært utsatt for vold og frihetsberøvelse.

Politiet opplyser at de har pågrepet en person i saken som har status som siktet. Siktede er en mann i 30-årene med tilhørighet i Vesterålen.

– Av hensyn til etterforskningen ønsker ikke politiet å kommentere saken ytterligere på det nåværende tidspunkt, uttaler Kine Reierth, politiadvokat i Nordland politidistrikt.

Politiaksjon i Bø

Søndag kveld fikk VOL tips om en politiaksjon etter en hendelse i Bø i Vesterålen.

Cirka klokken 19:30 erfarte vi at et offer for vold og frihetsberøvelse var kommet til rette og at politiet lette etter flere gjerningsmenn. VOL har sett video og bilder fra hendelsen.

Etter å ha forsøkt å få kontakt med politiet flere ganger etter klokken 19:30, nådde vi frem til operasjonssentralen 21:14.

Vi konfronterte politiet med at vi var kjent med at det foregikk en aksjon etter en hendelse som involverte kidnapping og vold.

Politiet bekreftet at det pågikk en politiaksjon etter en hendelse, men ikke hva slags hendelse det var snakk om. De understreket at hendelsen fortsatt var pågående og at politiet ikke ønsket å gå ut med noe før aksjonen var avsluttet.

Da VOL var kjent med at denne aksjonen var knyttet til den pågående hendelsen valgte vi av hensyn til etterforskningen å avvente bekreftelse fra politiet om at de hadde kontroll på gjerningspersonene og at aksjonen var avsluttet.

Snakk om voldshendelse

Klokken 22:28 snakket VOL med operasjonssentralen igjen, som opplyste at aksjonen fortsatt pågikk. Politiet bekreftet at de lette etter personer med kjent identitet, og opplyste at de regnet med å ha avsluttet aksjonen i løpet av kvelden.

22:50 meldte VG om en væpnet politiaksjon i Bø etter en voldshendelse.

Etter flere nye forsøk på å kontakte politiet nådde vi igjen gjennom klokken 00:23.

Operasjonsleder Kenneth Magnussen ved politiets operasjonssentral bekreftet da opplysningene om at det pågikk en aksjon i Bø og viste ellers til uttalelser gitt til VG. Politiet ønsket fortsatt ikke å gå ut med ytterligere opplysninger om hendelsen av hensyn til etterforskningen.