Uværet: Politiet oppfordrer befolkningen til å ta forhåndsregler