Renta, som driver med utleievirksomhet av maskiner og utstyr i Norge, har sentralt satt av 400000 kroner før jul til å støtte opp om den lokale frivilligheten.

– Frivillig arbeid er «limet» i lokalsamfunnet. Vår virksomhet er lokal. Derfor synes vi det er viktig å støtte lag og foreninger i nærmiljøet, sier avdelingsleder Espen Haugen i Renta.

De har brukt Facebooksiden sin for å få inn forslag på kandidater og de har også fulgt med i media for å finne en verdig mottaker.

– Så da endte vi opp med at det var Aksjon Juleglede som i år fortjente få de 20000. Vi lykkes som bedrift og da er det fint å kunne dele med lokalsamfunnet, sier Haugen.

Redaktør i Våganavisa Anders Kristoffersen, som på vegne av Aksjon Juleglede tok i mot pengene, er kjempeglad for støtten.

– Vi ser at behovet for å støtte trengende personer er økende i landet vårt. Så pengene kommer utrolig godt med. En stor, stor takk, sier Anders tilslutt