Det innledende arbeidet med nyhotellet er i gang. Dette skjer videre

foto