Turid fra Sortland er finalist i den nasjonale Frivillighetsprisen 2020