Dagen før leveringsfristen har 600.000 ennå ikke åpnet den

foto