– De fem menighetene har sammen forberedt et variert og spennende visitasprogram og befolkningen i Vågan inviteres til å bli med, heter det i en pressemelding fra Aina Marie Svendsen som er sokneprest i Gimsøy/Strauman, Henningsvær og Vågan sokn.

– Hva med et morgenbad etterfulgt av trekkspilltoner, kaffe og andakt på Rørvikstranda? Hva med sommerfest med grilling og sang utenfor Strandlandet kirke? Eller kanskje er det morgenbønn i Henningsvær kirke eller kulturkveld i Lofotkatedralen som frister mest?

– Formålet med en visitas er at biskopen skal få et godt innblikk i menighetenes ulike aktiviteter, føre tilsyn med disse og med de medarbeidere som er tilsatt i kirken. Det er også et mål at visitasen skal styrke båndene mellom lokalsamfunn og kirke Dette gjøres gjennom et variert og spennende visitasprogram med mange møtepunkter. Visitasen ender opp i et visitasforedrag i etterkant av visitasgudstjenesten 6.juni. I visitasfordraget vil biskop Jusnes kommenterer det som skjer lokalt og kommer med eventuelle veiledninger for videre drift, avslutter Svendsen.

PROGRAMMET

Visitas 31.mai-6.juni

Biskop i Sør-Hålogaland Ann-Helen Fjeldstad Jusnes kommer på visitas til de fem soknene i Vågan kommune. Kirken i Vågan ønsker med dette hjertelig velkommen til følgende arrangementene ifm. visitasen:

Mandag 31.mai

20:00 Konsert til inntekt for orgelaksjonen, Svolvær kirke

Tirsdag 1.juni

07:00 Morgenbad etterfulgt av kaffe, trekkspilltoner og andakt på Rørvikstranda

09:30 Vandring i Skulpturparken ved Svolvær kirke

Onsdag 2.juni

08:30 Morgenbønn i Henningsvær kirke

17:00 Sommerfest utenfor Strandlandet kirke med grilling, sang, leker og samling i kirken

Torsdag 3.juni

11:00 Babysang på Hans Egedes Hus (antallsbegrensning, påmelding i facebookgruppen «Babysang Svolvær/Kabelvåg»)

19:00 Kulturkveld i Vågan kirke, kollekt

Søndag 6.juni

11:00 Visitasgudstjeneste i Vågan kirke. Visitasforedrag ved biskop etter gudstjenesten. Sted for visitasforedraget annonseres senere.