Nedgang i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger