- Positivt fordi det legger til rette for mer bruk av sykkel og gange