– Fartsgrensen burde vært satt ned for lenge siden