I løpet av dagen vil alle gavene være utlevert, og dermed nærmer årets innsats i Aksjon Juleglede seg raskt slutten.

– Kommunale tjenester og private skal ha hentet gaver innen klokken 14.00, sier Greta A. Kreÿ i Aksjon juleglede.

Når alle gavene er hentet, skal lokalet ryddes og nøkler leveres tilbake. Da gjenstår det bare julemiddagen på agendaen.

Startet utleveringen

Våganavisa besøkte pakkelokalene på Scandic Vestfjord, der de første bilene allerede ankom for å hente gavene.

Foto: Dina Svendal Kleiven

Flykningstjenesten er blant de første som mottar gaver, med leder Jørn Hansen og Jan Helge Johansen fra bosetningsteamet som stiller opp for å bistå.

– Vi plukker opp gavene fra pakkelokalet. De fleste som skal få utlevert gaver kommer å henter de selv hos oss, men det er også noen som vi leverer til, sier Jan Helge.

I etterkant er det barnevernet som banker på døren, for så å hente gavene Aksjon juleglede har stelt i stand.

– Utover dagen vil det komme flere innom, sier Kreÿ.

Rundt 500 arbeidstimer

Aksjon juleglede jobber for at vanskeligstilte familier skal ha det litt ekstra godt i julen. Dette gjør de blant annet gjennom å samle inn gaver på donasjoner fra næringsliv og private aktører.

– Vi er svært takknemlig for alle som har bidratt, både med små og stort, fastslår Kreÿ.

Ordfører Vidar Thom Benjaminsen tok også turen innom for å slå av en prat med de engasjerte i Aksjon juleglede. Foto: Dina Svendal Kleiven

Årets innsats startet allerede 1.november og siden har de jobbet med å stelle i stand lokalet de har fått låne av Scandic, samt begynne sortering og innpakking av gaver.

– Totalt vil jeg tro at vi har brukt rundt 500 timer på innpakning av julegaver. Vi har nok brukt litt flere arbeidstimer i år enn i fjor, sier Kreÿ.