Tre søkere på stilling som arealplanlegger - og noen søkere på helsestillinger