Hvis Svolvær er definert som typisk turiststed vil det åpne for at butikker kan ha åpent på søndager. Forslaget kom etter at Silje Berre og Geir Jonny Sørensen på de to Kiwi-butikkene i Svolvær sendte inn en anmodning til kommunen om å bli betegnet som typisk turiststed.

I anmodningen skriver de blant annet

– Vi velger å tro at også Vågan kommune er avhengig av turistene om det skal opprettholdes et levende og godt næringsgrunnlag for butikker og restauranter. Med søndagsåpne butikker vil det skapes mer aktivitet og dermed også flere tilreisende, og dette vil sikre arbeidsplasser i en usikker og krevende tid. På denne måten vil også turistene i høyere grad kunne handle lokalt i Vågan, og samtidig kunne være gode ambassadører for å markedsføre kommunen som et enda mer attraktivt feriemål.

Knapt flertall

Under kommunestyret var det et forslag fra Eivind Holst (H) om at det skulle søkes og samtidig gi butikker i Svolvær mulighet til å ha åpent på søndager og helligdager mellom 1. mai og 30. september.

Etter innspill fra ordfører Frank Johnsen ble datoene endret til 1. juni og 31. august.

Gunnar Aarstein (R) kom med forslaget om å ikke søke i det hele tatt. Etter avstemmingen ble det klart at det var Gunnar Aarstein sitt forslag som vant, med knapt flertall.

Dermed blir det ikke søkt om at Svolvær skal defineres som et typisk turiststed. Henningsvær har denne statusen i dag, etter et vedtak som ble gjort for flere år siden.