– Et miljøtiltak som også vil forbedre forholdene til myke trafikanter

foto