Foreslår disse endringene i flyrutene til og fra Lofoten

foto