– Gaven med yrket mitt, er å se at folk får et bedre liv