Det skriver Nordlandssykehuset i ei pressemelding tirsdag.

– Sengeposten har overbelegg, og i tillegg er det utfordringer med å få utskrivningsklare pasienter over til kommunal helsetjeneste, skriver de.

Som følge av det iverksetter de følgende tiltak:

  • Henvendelser om innleggelser går som vanlig, men henvisende lege vil i samråd med vakthavende lege ved sykehuset i Vesterålen vurdere videre behandlingssted.

Sykehuset skriver at tidskritiske pasienter ikke vil berøres av dette.

– Tiltakene iverksettes nå, med ny vurdering onsdag formiddag 27.09. Timer til poliklinikk går foreløpig som normalt, skriver Nordlandssykehuset i pressemeldinga.