Fra og med 1. januar, flyttes bussholdeplassen i Sivert Nilsens gate.

Årsaken er kommunens omfattende vann-og avløpsprosjekt i Storgata og det videre arbeidet som skal gjøres der.

I løpet av januar og frem til sommeren, blir krysset Håkon Kyllingmarks gate og Sivert Nilsens gate, stengt.

Ny destinasjon for bussforbindelsen inn og ut av Svolvær, blir via Lofotgata ved Alti.

Avstigning blir mot kjøpesenteret, mens påstigning blir mot Trollfjordgata.

Parkeringsplassene i Lofotgata fjernes når skiltingen av den midlertidige bussholdeplassen er satt opp.

Her, ved Alti, blir det midlertidige parkeringsplasser fra og med 1. januar.

Dette betyr også at bussholdeplassen ved Havneterminalen blir flyttet, siden bussene dit også kjøres via Sivert Nilsens gate og Håkon Kyllingsmarksgate.

Det kan gå opp mot et halvt år før bussholdeplassene i Sivert Nilsens gate og ved Hurtigruteterminalen er i drift igjen.

Kommunen gjør også oppmerksom på at det er forbudt å parkere på alle bussholdeplasser, uavhengig av når i uka og når på døgnet det er.