Bygger om Havlykvartalet for å tilrettelegge for demente

foto