– Dette må sees på som livreddende førstehjelp

foto