Destinasjon Lofoten - Vi har jobbet lenge for å utvikle et slikt bidrag