50 millioner senere er ny skipsheis på plass

foto