Nå innføres ny bensin. NAF: – Sjekk nøye før du fyller