QRA-basen på Evenes ble i formiddag scramblet for et observasjons- og identifiseringsoppdrag. To F-35 ble sendt på vingene. De identifiserte ett russisk maritimt patruljefly over internasjonalt farvann.

– Dette er rutinemessige og ikke noe oppsiktsvekkende, sier Marius Vågenes Villanger, ved Forsvarets operative hovedkvarter.

FLY: F-35-kampfly tar av fra Evenes. Foto: Frank R. Roksøy

QRA-beredskap

Siden 6. januar 2022 har et team bestående av flygere og teknikere stått på kontinuerlig QRA-beredskap ut fra Evenes flystasjon.

QRA-beredskap er et oppdrag Norge løser på vegne av NATO. QRA står for Quick Reaction Alert (hurtig reaksjonsvarsel). Oppdraget innebærer at Norge døgnkontinuerlig har to F-35 på beredskap.

Dersom et ukjent luftfartøy nærmer seg norsk og NATOs luftrom, rykker F-35 ut fra Evenes og er i luften innen 15 minutter.

Hva er et «ukjent luftfartøy»?

Med et ukjent luftfartøy mener vi et fly, helikopter eller annen flymaskin som flyr med avslått transponder eller sender. Norske flyradarer vil fange opp disse flyene, men sivile flygeledere og Forsvarets kontroll- og varslingssenter vil ikke vite nøyaktig hva slags fly dette er, eller hvem som flyr dem. For Norges del er slike ukjente luftfartøy i hovedsak russiske militærfly på ulike fly- og treningsoppdrag langs norsk luftrom.

Det er viktig å understreke at det ikke er noe dramatisk med slike russiske flyginger, og Russland har lov til å fly slike oppdrag. Likevel er det viktig for Norge og NATO å finne og identifisere flyene. Det gjør vi for å ha oversikt over hyppighet og flymønstre, men også for å vise at vi har kontroll og følger med på flytrafikken.

Hvert år rykker Forsvaret ut på rundt 50 slike QRA-oppdrag (scrambles), og vi identifiserer rundt 70 fly i året.

Kilde: Forsvaret.no