Oppstart for Hålogalandsveien i 2023. – Lettet, sier Nordlund