Telegrafgården kunne ta imot de første gjestene

foto