Hvis du har mer enn fire kilometer avstand mellom hjem/hybel og skolen, har elever i videregående skole rett til gratis skoleskyss. Alle elever i videregående skole som oppfyller avstandskravet og ønsker skyss, kan søke om dette på https://minskyss.nfk.no.

– Både nye elever og de som har hatt skyss tidligere, må søke skyss ved nytt skoleår. Nye elever får utdelt skolekort. Og elever som har hatt skoleskyss, får sitt gamle kort aktivert, forteller samferdselsrådgiver Ronny Johnsen

HENT KORTET PÅ SKOLEN De som ikke har skyss fra før av vil få produsert skolekort som kan brukes til framvisning på bussen. Kortene kan hentes på skolen eleven skal studere.

– For å kunne framvise gyldig reisebevis på bussen fram til kortet ditt er produsert, får du utdelt et midlertidig skolekort hos de som jobber med skoleskyss på skolen din, hvis du oppfyller avstandskravet til skyss, påpeker Johnsen.

GYLDIG FRA SKOLESTART De som har hatt skyss tidligere og har skolekort fra før av vil få skolekortet oppdatert med ny gyldighetsdato etter at de har søkt.

– Har du mistet kortet kan nytt kort bestilles på Dine sider på MinSkyss, eller ved henvendelse til de som jobber med skoleskyss på skolen. Og du kan få et midlertidig reisebevis som gyldig billett fram til du får nytt kort, avslutter Ronny Johnsen.

Les også:Hurtigtesting kan erstatte karantene for elever