Åpnet kontorfellesskap i februar, nå begynner det å fylles opp