Flere selskaper permitterer, Lofotkraft leier inn ekstra