– Hovedmålet er å bidra til integreringsarbeidet i kommunen, da er jo språket veldig viktig