Vesterålsselskap ser til Lofoten for torskeoppdrett