foto
(Fra venstre): Anders Holmen, Øistein Forsmo, Fred Olav Slutsaas, Erik Drechsler, Anne Lise Sørlie, Gerd Dinsel Thomassen, Tor Andersen, Sissel Wangsvik, Olav Sørensen, Rolf Hansen, Ingelise Amundsen, Anne-Lise Johansen, Kirsti Setsaas, Gerd-Anne Westergaard, Willy Engstad, Per Moe, Thor Magnus Larssen, Svein Aarøe og Gerd Fugelseth. Foto: Vidar Eliassen

For 65 år siden gikk denne gjengen ut av Svolvær folkeskole