Det foregår en prosess i Helse Nord for å omstille sykehusene i Nord-Norge. Blant forslagene som har kommet, er å legge ned sykehuset i Lofoten.

Nå har de lokale tillitsvalgte i Vestvågøy kommune bestemt seg for å melde seg ut av Arbeiderpartiet.

– Medlemsmøtet var enstemmig om at svarene og signalene som kommer ikke er tydelige nok. Lojaliteten til sykehuset og lokalsamfunnet er større enn lojaliteten til partiet, sier avtroppende partileder i Vestvågøy Arbeiderparti Elisabeth Holand til VG.

Det var 20 medlemmer på møtet, men Holand sier at det er betydelig flere som nå melder seg ut av Arbeiderpartiet.

De har stilt krav til at ledelsen signaliserer at akutt- og fødetilbud ved sykehuset i Lofoten består.

– Vestvågøy Arbeiderparti mener måten ledelsen i partiet og helseministeren har håndtert sykehussaken på er uakseptabel og ikke tillitvekkende, skriver de i en pressemelding, gjengitt av Lofotposten.

Det var Lofotposten som først skrev om nyheten.

– Det er ingen beslutning som er tatt, og vi ønsker å høre de endelige forslagene til Helse Nord når de kommer, og inviterer våre venner i Vestvågøy til å være med på den prosessen, sier helseminister Ingvild Kjerkol til VG.

– Jeg kommer til å besøke alle regionene før regjeringen tar sin beslutning, og det er også viktig å behandle alle kommunene i Nord-Norge. For alle kommuner i Nord-Norge har pasienter, og det påvirker alle kommuner, sier hun.

Håper de kommer tilbake

Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng sier til VG at hennes klare oppfordring er at de fortsetter som medlemmer i partiet.

– Jeg syns det er synd at de melder seg ut, og min klare oppfordring er å være i partiet og bli med å jobbe aktivt for det de mener er viktig, sier Stenseng.

Hun påpeker at ingen beslutning om å legge ned sykehuset er tatt, og viser til høringen der de kan komme med sine innspill.

– Jeg håper at de kommer tilbake og håper de vil være med å påvirke arbeidet, sier Stenseng.

Foreslår flere sykehuskutt

Arbeidsgruppen i Helse Nord som har utredet akuttberedskap har kommet med sine forslag til hvordan akuttberedskapen skal se ut i Nord-Norge.

Sykehuset i Lofoten foreslås å gjøres om til et DMS med polikliniske tjenester, døgnfunksjoner og fødestue.

I tillegg anbefaler de ett stort akuttsykehus på Helgeland, mot dagens to. Det foreslås også kutt i akuttberedskapen i Narvik.

Nå skal styret i Helse Nord samle alle forslagene til ett helhetlig forslag som sendes på en bred høring.

Det er flere arbeidsgrupper som har kommet med forslag til hvordan spesialisthelsetjenesten skal se ut.

Våren 2024 skal et endelig forslag overleveres til Helse- og omsorgsdepartementet.