Misunnelse? Nabokrig? Mistenksomhet? Rivalisering? Glem det!