Klart for 68 Grader Rett Vest: – En kombinasjon av Mesternes mester, Kompani Lauritzen og 71 grader nord

foto