Sykehuset: – Vi må vurdere å utsette planlagte operasjoner