Dømt til 26 dager betinget fengsel etter fyllekjøring