Har søkt dispensasjon for å sette opp lagertelt for gass