Markus er ansatt i en helt nyopprettet stilling i kommunen