– Alle som engasjerer seg i frivillig arbeid fortjener ros

foto