Nedgang både i boligbyggingen og total byggeaktivitet