Nesten 20.000 i forskjell på boutgiftene i Lofotens dyreste og billigste kommune