Dette sier politidirektør Benedicte Bjørnland til NRK.

– Vi skal forberede en pilot nå høsten 2023, med formål om å ha en litt mer omfattende testing av kroppskamera i 2024, sier Bjørnland til kanalen.

Kroppskamera, eller body cam, brukes av politiet i en rekke land. Kameraene små, kompakte og tar opp både lyd og bilde.

Eventuell innføring av nevnte kameratype, kan by på flere utfordringer og dilemmaer som må tas stilling til. Det må for eksempel avgjøres hvem som skal ha tilgang til videobildene, hvordan de skal lagres og om det skal registreres lyd og bilde fra hele arbeidsdagen.

Jan Henrik Mjønes Nilsen i Datatilsynet, sier til NRK at i pågripelser hvor man er i personers hjem, vil det kunne oppleves som nærgående at politiet lagrer det som foregår.

– Dette berører både gjerningspersoner, ofre og tredjeparter., sier den juridiske seniorrådgiveren, sier han til NRK.

Advokat Morten Kjensli, mener at kroppskamera kan være til politiets fordel. Han peker blant annet på at det kan bidra til at man får en god oversikt i hver enkelt sak, og ellers i alle mulige situasjoner politiet kommer opp i.