– Vi diskuterer mange detaljer, men får ikke frem hva Lofoten vil

foto